Hård kritik mot direktörstomter

Kommunens beslut att sälja särskilda havstomter till direktörer på en hittills obebyggd udde i Oxelösund får känslorna att svalla bland Oxelösundsborna. Flera överklaganden har kommit in till länsstyrelsen och det är framför allt de som bor i området som är kritiska.