Något låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna i Sörmland är fortfarande allmänt sett något under det normala just nu. Men enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, är det nu inte något ovanligt för årstiden.

Bäst är grundvattenläget i de sydöstra delarna av länet där det är nära det normala för årstiden.