Foto: Patrik Åström
Västmanlands tingsrätt
Sommarstugemorden

Direktrapport dag 5: Försäkringsbolaget vittnade

På den femte rättegångsdagen handlar det om den livförsäkringen som tecknades strax innan 42-åringens dåvarande make hittades död.

Vad har hänt? Här är vår samlade rapportering.

Terje Lund: Gomorron! Alldeles strax öppnar dörrarna till rättegångssal 1 i Västmanlands tingsrätt och femte dagen av rättegången kring sommarstugemorden kan inledas.

08:59, 17 May 2017

Terje Lund:
Idag ska bland annat räddningspersonal höras. Alltså de som kom ut till sommarstugan efter att den döde maken hade hittats i vattnet i näheten av den aktuella sommarstugan utanför Arboga.

09:01, 17 May 2017

Terje Lund:
Vidare kommer också personal från försäkringsbolaget IF höras och den döde makens arbetsgivare.

09:03, 17 May 2017

Terje Lund:
Så, nu drar rättegången igång och domare Hans Åke Nygren drar igenom lite formalia.

09:05, 17 May 2017

Terje Lund: Åklagaren tycker inte om att den misstänkta 42-åriga kvinnan vid vissa tillfällen i rättegångssalen har meddelat sig med pressen och åhörarna med olika skrivna lappar hon har hållit upp vid de olika pauserna.

09:08, 17 May 2017

Terje Lund:
Nu kommer det första vittnet in i rättegångssalen och det är en person från IF:s försäkringsbolag.

09:10, 17 May 2017

Terje Lund: Åklagaren frågar vad mannens har för arbetsuppgifter och han säger att han arbetar på utredningsavdelningen på IF.

09:12, 17 May 2017

Terje Lund:
Han berättar att han fick uppdraget att titta närmare på det köp av försäkring som 42-åringen gjorde innan makens död. Det köp som åklagaren menar att 42-åringen gjorde utan makens vetskap.

09:14, 17 May 2017

Terje Lund:
Han berättar hur köpet gick till i början av 2015.

09:16, 17 May 2017

Terje Lund: Han berättar att köpet gjordes från Eskilstuna.

09:21, 17 May 2017

Terje Lund:
Nu kommer en ny person från IF som ska vittna. Han är utredningsinspektör.

09:21, 17 May 2017

Terje Lund: Han uppmanas av åklagaren att beskriva hur den aktuella försäkringen som den misstänkta 42-åringen köpt hanterades efter makens död.

09:25, 17 May 2017

Terje Lund:
Utredningsinspektören berättar vidare att det dök upp flera varningsflaggor i det här fallet. Det var ett högt belopp och paret var nyligen gifta men de var inte sammanboende vid tillfället för köpet av försäkringen.

09:26, 17 May 2017

Terje Lund:
Inspektören berättar att företaget hade kontakt med andra försäkringsbolag och där framkom det att 42-åringen och maken hade ansökt om försäkringar i andra bolag.

09:31, 17 May 2017

Terje Lund:
Ansökningar som det inte blev någonting av.

09:31, 17 May 2017

Terje Lund: Det åklagarna vill få fram med frågorna till IF är när mer exakt försäkringen tecknades, och enligt IF så tecknades försäkringen på förmiddagen.

09:37, 17 May 2017

Terje Lund:
Och åklagaren menar att det var just den misstänkta 42-åringen som tecknade försäkringen i sin makes namn.

09:38, 17 May 2017

Terje Lund:
Egentligen tecknades två olika livförsökringar, dels på den misstänkta 42-åringen och en på den döde maken, men det var bara den på den döde maken som betalades in.

09:39, 17 May 2017

Terje Lund:
Han berättar vidare att en annan varningsflagg i det här fallet var att 42-åringen ville få ut försäkringen endast 4 dagar efter makens död, och det är vanligtvis en alldeles för kort tid.

09:40, 17 May 2017

Terje Lund:
Efter makens död satte försäkringsbolaget igång en undersökning av det här fallet och i början av 2016 så kom de fram att de inte betalar ut något till 42-åringen. Försäkringen var inte giltig eftersom IF menar att försäkringen inte tecknades av den döde maken.

09:43, 17 May 2017

Terje Lund:
Han säger vidare att den döde makens förskring försökte övertecknas, alltså på ett alldeles för högt belopp.

09:45, 17 May 2017

Terje Lund:
Efter att 42-åringen fick ett nekande beslut kring försäkringen så överklagade 42-åringen ganska direkt. I överklagandet frågar sig 42-åringen varför IF "roddar" i det här. Det ordvalet tycker inspektören är väldigt konstigt.

09:48, 17 May 2017

Terje Lund:
Inspektören menar vidare att 42-åringen har kontaktat IF ganska många gånger i försök att få ut pengarna. Både via mejl och telefon.

09:49, 17 May 2017

Terje Lund: Inspektören berättar vidare om ett samtal försäkringsbolaget hade med 42-åringen. Det samtalet som handlar om morgonen då den döde maken hittas. Och inspektören tycker att flera detaljer kring hur kvinnan agerar den morgonen är väldigt underliga.

09:59, 17 May 2017

Terje Lund: Åklagaren frågar vidare kring själva tecknandet av försäkringen och IF menar att den döde maken arbetade i Stockholm den dagen. Åklagaren vill gissningsvis med den frågan visa att 42-åringen teckade försäkringen utan makens vetskap.

10:04, 17 May 2017

Terje Lund: Målsägarbiträdet Brage Åhman frågar vidare kring det samtal som utredningsinspektören hade haft med 42-åringen. Inspektören berättar då att 42-åringen utalar en oerhörd ilska mot sin make. Hon berättar att maken är en psykopat och galning. Ganska underligt att visa en sådan ilska mot sin döde make, tycker inspektören.

10:09, 17 May 2017

Terje Lund: Nu är det dags för försvarsadvokaten att ställa frågor till inspektören.

10:11, 17 May 2017

Terje Lund:
Han berättar för försvarsadvokaten vem som är förmånstagare för den här aktuella livförsäkringen.

10:14, 17 May 2017

Terje Lund: Försvarsadvokaten Amanda Hikes ställer tekniska frågor om när en livsförsäkring gäller eller inte.

10:18, 17 May 2017

Terje Lund:
Försäkringsbolaget menar att generellt så skulle 42-åringen få en utbetalning, men det var alldels för många varningsflaggor som dök upp i det här fallet.

10:22, 17 May 2017

Terje Lund: Inspektören gjorde en utredning kring den aktuella livförsäkringen efter mannens dödsfall, och advokaten ställer frågor kring den utredningen.

10:28, 17 May 2017

Terje Lund: Nu blir det paus fram till 11.10

10:32, 17 May 2017

Terje Lund: Då är det dags igen

11:11, 17 May 2017

Terje Lund:
Nu ska den döde makens arbetsgivare höras i rätten, och troligtvis vill åklagaren visa att den döde maken inte var med när 42-åringen tecknade den aktuella livförsäkringen i hans namn.

11:12, 17 May 2017

Terje Lund: Arbetsgivare berättar om hans första kontakter med den döde maken. Det var sommaren 2014.

11:14, 17 May 2017

Terje Lund:
Den döde maken anställdes i arbetsgivarens firma i december.

11:15, 17 May 2017

Terje Lund: Arbetsgivaren berättar att den döde maken åkte på resa till Egypten kring februari, utan arbetsgivarens tillstånd. Men arbetsgivaren menar att den döde maken ändå var välkommen tillbaka efter det.

11:20, 17 May 2017

Terje Lund: Arbetsgivaren berättar att den döde maken var en glad och trevlig person, men han kunde vara lite hemlig emellanåt. Och han gjorde sitt jobb väldigt bra. Arbetsgivaren fick aldrig några klagomål på honom.

11:26, 17 May 2017

Terje Lund:
Arbetsgivaren berättar att den döde maken emellanåt var lite som i en annan värld.

11:28, 17 May 2017

Terje Lund: Nu kommer åklagaren in på tidsrapporterna för dagen då livförsäkringen tecknades.

11:35, 17 May 2017

Terje Lund:
Åklagaren frågar vem som fyller i tidsrapporterna, och då svarar arbetsgivaren att det kan vara både arbetstagaren eller dennes chef.

11:37, 17 May 2017

Terje Lund: Måndagen efter den döde maken hittades i vattnet så kom han följdaktligen inte till jobbet. Då ringde arbetsgivaren till den 42-åriga kvinnan och av henne fick han reda på dödsfallet.

11:42, 17 May 2017

Terje Lund:
Återstoden av lönen för den döde mannen skickades till den 42-åriga kvinnan. Hon menade nämligen att den döde maken hade kronofogden efter sig, något som arbetsgivaren accepterade men i efterhand tyckte var konstigt. Arbetsgivaren hörde nämligen aldrig talas om kronofogden före eller efter dödsfallet.

11:45, 17 May 2017

Terje Lund: Arbetsgivaren pratade sen med 42-åringen och i det samtalet berättade hon om att maken var en komplett galning som misshandlade henne.

11:48, 17 May 2017

Terje Lund:
Arbetsgivaren berättar vidare att han träffade den misstänkta 42-åringen sammanlagt 3 gånger med start senvåren 2016. Hon ville starta ett företag med honom.

11:53, 17 May 2017

Terje Lund: 42-åringen ville också att arbetgivaren skulle hjälpa henne med en sak i Norge. Det var alltså efter mordet mordet på 42-åringens pappa och mordförsök på hennes mamma.

11:56, 17 May 2017

Terje Lund:
Det fanns inte kartan att hjälpa henne med någonting i Norge. Då började han också förstå att den här kvinnan är den misstänkta kvinnan för morden i sommarstugan.

11:57, 17 May 2017

Terje Lund:
Arbetsgivaren skulle alltså till en början starta ett företag, tillsammans med 42-åringen, i familjehemsbranschen.

11:59, 17 May 2017

Terje Lund:
42-åringen ber arbetsgivaren, efter makens död, att arbetsgivaren ska ljuga inför IF och säga att han hjälpte den döde maken med livförsäkringen. Men det ställde han inte upp på.

12:04, 17 May 2017

Terje Lund:
Under tiden efter makens död och fram till efter själva sommarstugemordet 2016 så hade arbetsgivaren ingen anledning att ifrågasätta 42-åringen. Han menar att för mig var den döde maken en hustrumisshandlare, eftersom 42-åringen hade sagt det.

12:08, 17 May 2017

Terje Lund:
Försvarsadvokaten frågar varför arbetsgivaren har ändrat uppfattning om 42-åringen. Från att han tyckte synd om henne efter makens död till att han efter sommarstugemordet drog öronen åt sig ordentligt.

12:11, 17 May 2017

Terje Lund:
Arbetsgivaren misstänker att hon har med mordet på hennes pappa att göra.

12:12, 17 May 2017

Terje Lund:
Arbetsgivaren berättar att den döde maken brukade jobba in tid för att kunna ha lediga fredagar.

12:13, 17 May 2017

Terje Lund:
Advokaten frågar om hur tidsrapporterna för den döde maken fungerade.

12:15, 17 May 2017

Terje Lund: Nu måste jag försvinna en stund härifrån då jag ska rapportera på FM-bandet. Lyssna där.

12:29, 17 May 2017

Terje Lund: Nu är jag tillbaka efter sändning i FM-bandet. Rättegången har alltså inte kommit till lunchpaus.

12:58, 17 May 2017

Terje Lund:
Just nu hörs en brandman om dennes bild av händelserna då 42-åringens make hittades död i vattnet.

12:59, 17 May 2017

Terje Lund:
Och det är nu advokaten som ställer frågor till brandmannen. Hon ifrågasätter brandmannens minnesbilder om var en båt låg när de kom dit.

13:01, 17 May 2017

Terje Lund:
Hon ifrågasätter också att brandmannen har gett olika versioner i polisförhören och nu i rättegången.

13:02, 17 May 2017

Terje Lund:
Det ska sägas att försvarsadvokaten ganska ofta ifrågasätter de olika vittnenas minnesbilder.

13:03, 17 May 2017

Terje Lund:
Då är det dags för lunchpaus till 14.15

13:13, 17 May 2017

Terje Lund: Då är det dags igen

14:20, 17 May 2017

Terje Lund:
Först ut att vittna är en polis som ska vittna om hur mobiltelefonmaster fungerar och därifrån för att visa hur den misstänkta 42-åringen har rört sig under det som åklagaren menar är mordkvällen vid sommastugan 2015.

14:22, 17 May 2017

Terje Lund: Polisen beskriver hur masten fungerar och vilken mast som i det här fallet täcker den aktuella sommarstugan och den aktuella bryggan där den döde maken hittades.

14:24, 17 May 2017

Terje Lund:
Polisen förklarar att om den misstänkta 42-åringen säger att hon var i sommarstugan vid ett aktuellt tillfälle men ändå får kontakt med en mobilmast längre bort så måste polisen titta närmare på ifall det trots allt går att koppla upp sig från sommarstugan.

14:27, 17 May 2017

Terje Lund:
Polisen berättar att han var ute vid sommartsugan och mätte vilka master som hade kontakt med olika områden vid sommarstugan.

14:31, 17 May 2017

Terje Lund:
Han var även inne i stugan och där var det väldigt dålig täckning, och han fick inte kontakt med masten som var närmast bryggan. Alltså den mast som kopplade upp 42-åringen vid tillfället under, det som åklagaren menar, är mordkvällen.

14:34, 17 May 2017

Terje Lund: Polisens undersökning av masterna stärker alltså åklagarens bevisning att den 42-åriga kvinnan inte var på de ställen hon säger sig vara under mordkvällen och dagen efter.

14:36, 17 May 2017

Terje Lund: Polisen fortsätter förklara vilka master som kan koppla upp telefoner på vissa ställen, och det finns en osäkerhet kring vilka master som kan koppla upp precis utanför sommarstugan. Där, menar polisen, att samma mast som kopplar upp vid bryggan också kan koppla precis utanför huset.

14:49, 17 May 2017

Terje Lund: Amanda Hikes, den 42-åriga kvinnans advokat, frågar om det är skillnad på mobiltäckningen ifall man skulle stå bakom eller vid sidan av huset. Polisen menar att det kan vara svårt att även där få kontakt med vissa master.

14:54, 17 May 2017

Terje Lund:
Amanda Hikes frågar polisen var han har mätt mobiltäckningen vid sommarstugan. Då berättar han att han har mätt mellan bryggan och sommarstugan.

14:56, 17 May 2017

Terje Lund:
Vittnesförhöret med polisen är slut.

15:01, 17 May 2017

Terje Lund: Då är det dags för ytterligare en person från räddningstjänsten som ska vittna.

15:05, 17 May 2017

Terje Lund:
Han berättar att han är deltidsbrandman.

15:05, 17 May 2017

Terje Lund:
Han kommer alltså till den aktuella bryggan på morgonen då maken hittas död.

15:07, 17 May 2017

Terje Lund:
Det var han som upptäckte den döde mannen.

15:07, 17 May 2017

Terje Lund:
Han tillsammans med resten av räddningstjänstpersonalen tar upp den döde mannen och lägger honom på bryggan.

15:08, 17 May 2017

Terje Lund:
Han beskriver också hur den döde mannen låg i vattnet när han upptäcke honom.

15:08, 17 May 2017

Terje Lund: Den döde mannen ligger max 1-2 meter från bryggan.

15:10, 17 May 2017

Terje Lund: Brandmannen berättar vidare att det var bra väder den där lördagsmorgonen då den döde mannen hittades.

15:12, 17 May 2017

Terje Lund: Då var det vittnetsförhöret slut.

15:16, 17 May 2017

Terje Lund:
Nu kommer en polis som ska vittna om hennes iakttagelser under den morgonen när den döde mannen hittades i vattnet.

15:19, 17 May 2017

Terje Lund: Hon berättar att hon fick ett larm vid niotiden på lördagsmorgon om en saknad man.

15:21, 17 May 2017

Terje Lund: När hon kommer fram till platsen är det ganska mycket folk med ambulans och räddningstjänst bland annat.

15:22, 17 May 2017

Terje Lund:
Arbetet från räddningstjänstens sida är igång enligt polisen.

15:22, 17 May 2017

Terje Lund: Hon får kontakt med den 42-åriga kvinnan som sitter vid huset. Då berättar 42-åringen hennes version av vad som har hänt.

15:24, 17 May 2017

Terje Lund:
Polisen berättar att den 42-åriga kvinnan säger att hennes make ska lägga ut kräftburar och efter det ska maken komma upp till stugan, men när maken inte kommer så går 42-åringen och lägger sig.

15:26, 17 May 2017

Terje Lund:
42-åringen berättar vidare att när hon vaknar på morgonen är maken borta och hon börjar leta efter honom vid vattnet, och när hon ser att båten är borta så ringer hon 112.

15:28, 17 May 2017

Terje Lund:
När polisen ger dödsbeskedet till 42-åringen så sjunker hon ihop och blir troligen ganska tagen, men ganska sammanbiten. Lite nollställd nästan, förklarar polisen.

15:30, 17 May 2017

Terje Lund:
Vid ett tillfälle frågar polisen vad de har för sorts relation och då får polisen inget vettigt svar. Hon tycker det verkar som paret har ett väldigt stormigt förhållande.

15:32, 17 May 2017

Terje Lund:
Polisen berättar att olika personer reagerar olika på dösbud, men efter ett tag fick polisen dock en känsla av att 42-åringen var ganska nollställd.

15:35, 17 May 2017

Terje Lund:
42-åringen verkar inte heller spciellt intresserad av att få reda på hur maken ser ut eller var han hittades, berättar polisen.

15:36, 17 May 2017

Terje Lund:
Polisen försöker ställa frågor om olika saker, men får bara korta svar.

15:37, 17 May 2017

Terje Lund:
När polisen frågar om de ska kontakta någon som stöd så ger 42-åringen nekande svar.

15:38, 17 May 2017

Terje Lund: 42-åringen verkar inte vilja ha dit någon till sommarstugan. Hon menade också att efter det här tar hon bilen därifrån hem. Något som polisen tyckte var konstigt.

15:40, 17 May 2017

Terje Lund:
Till slut fick polisen tillåtelse av 42-åringen att ringa efter en anhörig, som ska köra kvinnan hem.

15:42, 17 May 2017

Terje Lund:
42-åringen berättar också för polisen att det inte fanns någon osämja paret emellan vid middagen på kvällen innan vid bryggan.

15:44, 17 May 2017

Terje Lund: Polisen menar att det är något som inte stämmer i den här situationen.

15:46, 17 May 2017

Terje Lund:
42-åringen beskriver att de har ätit middag dagen innan men polisen berättar att det finns inga rester av mat eller bevis på att det dagen innan har varit någon middag.

15:48, 17 May 2017

Terje Lund: Polisen berättar att när de kliver in i stugan verkar det som att ingen har varit inne i stugan. Det är en instängd lukt.

15:50, 17 May 2017

Terje Lund:
Polisen återkommer hela tiden till sin magkänsla att det är något som inte stämmer. Hon skulle gärna vilja där och då utreda det här vidare.

15:52, 17 May 2017

Terje Lund: Nu måste jag återigen gå ut från rättegångsalen och rapportera i FM-bandet. Lyssna gärna där.

16:04, 17 May 2017

Eva Kleppe, digital redaktör, P4 Västmanland: Rättegången är slut för idag. Tack för att ni har följt vår rapportering. På fredag fortsätter rättegången om sommarstugemorden.

16:38, 17 May 2017

Mer om Sommarstugemordet utanför Arboga

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".