Jordbruksverket säger nej till dispens för tillskottsutfodring

0:58 min

Den långvariga torkan i stora delar av Sörmland har lett till att det börjar bli brist på bete för många som har djurgårdar.

Länsstyrelsen vill därför ha dispens för att lantbrukare ska kunna ge extra foder, som hö och ensilage, till kor som betar på naturbetesmark där det finns särskilda naturvärden. Men Jordbruksverket säger nej eftersom det strider mot reglerna.

– Det är betesmarker med särskilda värden. Tillskottsutfodrar man där så gödslar man också och då kan man ha ihjäl de rara växter och blommor, men man kan ju beta trädor och vallar och tillskottsutfodrar på marker med allmänna värden. För det är tillåtet, säger Petter Steen på landsbygdsenheten.

Länsstyrelsen uppmanar lantbrukare att höra av sig till länsstyrelsen.

– De som måste tillskottsutfodra på särskilda värden får höra av sig med en skrivelse till länsstyrelsen, men vi uppmanar dem att se över hela situationen innan, om djuren kan flytta djuren och beta på vallar eller trädor.