Fler malar i Båven än vad forskare hade förväntat sig

1:38 min

Ett forskarteam, som under sommaren studerat malarnas lek i sjön Båven, är nu klara med sitt fältarbete. Forskarna hittade fler malar än vad man hade förväntat sig.

Teamet har filmat med en ultraljudsliknande kamera och resultatet har förvånat forskarna, säger Henrik Jeuthe, forskningsassistent på lantbruksuniversitetets sötvattenslaboratorium i Drottningholm.

– Vi har sett väldigt mycket mer mal än vad vi trodde vi skulle se. Det är många individer som uppehåller sig tillsammans, istället för revirhävdande ensamma individer som vaktade sina lekplatser. Nu har vi sett samlingar uppemot 20 malar som simmar omkring tillsammans på samma område, säger Henrik Jeuthe, forskningsassistent.

Forskarteamet skulle studera hur malarna leker, det vill säga deras fortplantningsbeteende, men när forskarna undersökte det filmade materialet hängde malarna i stora klungor om cirka 20 individer. Varje dag kunde forskarna iaktta ett 100-tal individer.

– Det är från en halvmeter upp till två meter. Två-metersindividerna kan man förvänta sig väger 40-50 kilo, säger Henrik Jeuthe.

Forskarna kunde även se att malarna verkade trivas bäst med att hänga under ett så kallat gungfly. 

– Det är svårt att säga vad de gör. Det kan vara en ansamling inför leken, att de väntar på rätt förhållande.

Med en särskild Aris-kamera kan forskarna studera malen på tidigare helt otillgängliga platser, långt in under gungfly i grumligt vatten med bara några meters siktdjup och kolmörker.

– Vi var också förvånade över att hitta så täta ansamlingar av mal under lekperioden, då de förväntas vara territoriella och aggressiva mot andra individer. I nuläget är detta endast en observation. Vi har ännu ingen förklaring till beteendet. 

Under hösten ska forskarna genomföra ytterligare undersökningar av det filmade materialet och analysera hur malarna rör sig och beter sig.

Nedan kan du se en av malarna i forskningsprojektet via ett videoklipp (mp4). Öppna i ny flik på webbläsaren!