Lärarna på nya Fristadsskolan ska få mer tid till undervisning

4:14 min

Separata mentorer ska avlasta lärarna på nya högstadieskolan Fristadsskolan, menar rektorn Lisa Edholm.

På den nya Fristadsskolan i Eskilstuna har man valt att anställa två socialpedagoger som ska fungera som mentorer eller klassföreståndare. Tanken är att lärarna helt ska kunna fokusera på att vara lärare.

Mentorernas uppgifter kommer bland annat innefatta utvecklingssamtal, föräldrasamtal och mentorstid med klassen.

– Läraryrket är ett komplext yrke med många delar. Vi ser att många lärare blir utbrända, säger rektor Lisa Edholm.

– Jag tror det kan bli väldigt bra. Dels får lärarna fokusera på sina uppgifter. Dels så får man en annan kontakt med eleverna, säger Tina Westerlund, en av de nya mentorerna.