Färre sörmlänningar har underhållsskulder hos Kronofogden

1:48 min

Sörmlänningarnas skulder hos Kronofogden som gäller skulder till Försäkringskassan om underhållsstöd minskar. Trots det hade 1300 sörmlänningar mångmiljonbelopp i underhållsskulder förra året hos Kronofogden.

Staten förlorar nu årligen totalt omkring 150 miljoner kronor på dessa obetalda skulder eftersom de preskriberas efter fem år. Heidi Stolt är verksamhetsutvecklare hos Försäkringskassan.

– Vi hade gärna sett att mer pengar betalades tillbaka. Det här är ju en grupp som är skuldsatta och troligtvis inte har den ekonomin att de kan betala, säger hon.

Underhållsstödet är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av Försäkringskassan till en förälder som bor ensam med ett eller flera barn, om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag. Beloppet är 1 573 kronor per månad ochbarn.

Om den andra föräldern inte betalar tillbaka pengarna överförs de som en skuld till Kronofogden. Förra året var det 36 500 personer i Sverige som hade underhållsskulder på 1,2 miljarder hos Kronofogden. Av denna summa stod sörmlänningarna för drygt 42 miljoner kronor.

I juni i år hade nästan 1900 sörmlänningar missat att betala en underhållsräkning till Försäkringskassan, berättar Heidi Stolt på Försäkringskassan. Om man inte betalar inom fem månader hamnar skulden hos Kronofogden.

– Om man inte betalar så hoppas vi att man i första hand vänder sig till Försäkringskassan och ansöker om att få skjuta upp betalningarna för att minimera risken för att hamna hos Kronofogden.

De senaste åren har omkring 150 miljoner i underhållsskulder preskriberats varje år, enligt Kronofogden. Pengar som staten går miste om. Samtidigt minskar skuldbeloppen och antal personer som har en skuld hos Kronofogden.

En förklaring till minskningen kan, enligt Johan Krantz analytiker hos Kronofogden, vara att allt fler idag delar på vårdnaden av barn och att underhållsproblematiken inte uppstår lika ofta då.

– Det är positivt. Vi vill ju inte att folk ska hamna med skulder hos oss. Ju färre skulder som är här desto bättre för indviderna i samhället, säger han.

Förra året utbetalade Försäkringskassan 2,6 miljarder i underhållsstöd. Sörmlänningarnas underhållsskulder hos Kronofogden har minskat med 23 procent sedan år 2010. I riket har det skett en minskning med 28 procent.