Torkan fortsatt svår för jordbrukare

1:44 min

Lantbrukaren Johan Söderbom oroas över den extrema torkan och säger sig inte ha upplevt någon likadan sommar tidigare.

Johan Söderbom bor i Hällberga utanför Eskilstuna där han har vallodling, spannmålsodling och betesmark för sina kor. Han oroas nu över torkan.

– Det har ju kommit historiskt lite regn både den här våren och sommaren, och framför allt i juli när det uteblev nästan helt, säger han. 

Det har ju kommit historiskt lite regn både den här våren och sommaren.

Torkan gör sig märkbart påmind på åkern hos Johan Söderbom. Höstvetet breder inte alls ut sig så tätt som det normalt gör, i stället ser man den torra jorden skina fram mellan de glesa stråna. Den historiskt torra sommaren gör att Johan Söderbom förmodligen kommer att behöva nödslakta  i höst. Lagt till det den ovisshet om hur regn nu skulle påverka växtligheten.

Margareta Malmquist är ordförande för LRF:s regionstyrelse i Sörmland, och hon pratar också om risken för nödslakt, som det rapporterats om i sommar.

– De [jordbrukare] som har djur, och ska ha foder till dem, där är läget ganska allvarligt. Det är många som har börjat anmäla att de måste slakta djur för att få fodret att räcka över vintern, säger hon.