Dubbel väntan på assisterad befruktning

1:58 min

I Sörmland har hittills 10 ensamstående kvinnor blivit utredda för att få göra en assisterad befruktning. Trots att den skett snabbt kan väntan på själva behandlingen vara upp emot ett år.

De 10 kvinnor i Sörmland som sökt om att få göra en utredning har fått en tid inom 90 dagar till skillnad från andra håll i landet där man kan få vänta i år på att få komma till ett första möte enligt en granskning som Dagens Nyheter publicerade förra veckan.

Men trots detta kan väntan bli lång. Efter utredningen får de som anses lämpliga en remiss som oftast går till akademiska universitetsjukhuset i Uppsala. Där väntar först en ny utredning och sen är väntetiden upp emot ett år på att få göra själva ingreppet.

En som har bestämt sig för att genomföra en assisterad befruktning är Linda Johansson som är uppvuxen i Eskilstuna. För henne är väntetiden stressande.

– Det är ju en kamp mot klockan. Den här lagändringen tror inte jag påverkar unga personer i stor uträckning, utan medelålderskvinnor. Med vetskapen om att möjligheterna att bli gravid efter att man fyllt trettiofem minskar ganska drastiskt så är det klart att det blir stressigt, säger Linda Johansson.

Den 1 april 2016 ändrades lagen så att ensamstående kvinnor har möjligheten att bli gravida via en insemination eller provrörsbefruktning genom landstingen.