Ingen akut förlossningskris i Sörmland - men barnmorskor saknas

1:54 min

Det är ingen platsbrist på förlossningsklinikerna i Sörmland, men efterfrågan på förlossningsplatser för patienter från Stockholm är stor och det är brist på barnmorskor.

Läget inom förlossningsvården har varit en het fråga det senaste året. Men i Sörmland råder ingen akut förlossningskris och det är ovanligt att kvinnor som ska föda på sjukhusen i Sörmland får hänvisas till andra sjukhus.

– I år har vi hänvisat två patienter till andra sjukhus, det var i våras. Förlossningarna går ju inte att planera och på några enstaka dagar kan det bli mer än vad vi kan ta hand om, men annars har vi hand om våra egna mammor och klarar av det, säger Marja Tuuna Johansson, verksamhetschef på kvinnokliniken i Nyköping.

Samtidigt vittnar samtliga kvinnokliniker i Sörmland om att barnmorskebristen är allvarlig. Även sjuksköterskebristen påverkar situationen.

På Mälarsjukhuset i Eskilstuna har man tidigare rekryterat sjuksköterskor för att hålla BB- och gynekologverksamheten igång under sommaren, men i år har det varit extra svårt att hitta personal, berättar verksamhetschefen där. 

Och platsbristen på förlossningsavdelningarna i Stockholms län märks även i Sörmland. På sjukhusen i både Eskilstuna och Nyköping får man regelbundet förfrågningar om patienter från Stockholm kan hänvisas till dem.

På söndag anordnas så kallade BB-marscher runt om i landet som ska uppmärksamma brister i förlossningsvården. I Eskilstuna tänker Linda Tjernberg och Lovisa Lindström tåga. De har fått nog av oro och otrygghet i kvinnovården, säger de.

– För många handlar BB-krisen enbart om platsbrist. För mig handlar det om mer än så. Det handlar också om att det ska finnas kompetens hos personalen och utrymme för personalen att kunna arbeta i en trygg arbetsmiljö, säger Lovisa Lindström.