Varghundarna i Katrineholm ska skjutas

3:54 min

Länsstyrelsen fattade under tisdagen beslut om skyddsjakt på de valpar som är en blandning av varg och hund i Bie utanför Katrineholm.

Beslutet gäller skyddsjakt på vuxna vargar och valparna som är en blandning mellan varg och hund inom ett avgränsat jaktområde i Katrineholms och Eskilstuna kommuner.

– Vargen är strängt skyddad och Länsstyrelsen har därför en skyldighet att värna om att den svenska vargstammens inte hotas genom inblandning av hund, enligt Johan Varenius, funktionschef på länsstyrelsen.

DNA-analyser av spillning visade en uppsättning som avvek från tidigare kända genprofiler och efter djupare analys visade att det var två hunddjursindivider av hankön. Deras DNA-uppsättningar har testats mot 150 skandinaviska vargar och 29 olika hundraser.

"Analyser utesluter att individerna är renrasiga skandinaviska vargar eller renrasiga hundar. Det mest sannolika är att individerna är första generationens hybrider mellan varg och hund".

Inblandning av hund i vargens gener kan långsiktigt bidra till en allvarlig och oåterkallelig skada på vargstammen, enligt länsstyrelsen som menar att vargtiken uppvisat ett oönskat beteende genom att para sig med hund.