Nedläggningshotade skolor i Strängnäs.
Annizeth Åberg och Robin Gustafsson på plats på kommunfullmäktige i Strängnäs Foto: Sveriges Radio

Direktrapport: Nu avgörs Strängnässkolornas framtid

På måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Strängnäs beslut om huruvida man ska lägga ner flera skolor i kommunen. Här kan du läsa hela rapporteringen från kvällen.

Robin Gustafsson: Hej!
Klockan 17.30 idag drar kommunfullmäktige i Strängnäs igång, där en av de stora frågorna är förslaget att lägga ner flera skolor i kommunen.
Jag och kollegan Annizeth Åberg bevakar kvällens debatt om skolfrågan.

13:59, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Nu börjar Paulinska salen i Strängnäs att fyllas med politiker och åhörare. Förslaget att lägga ner flera skolor i Strängnäs har lett till stor kritik och många upprörda röster bland både föräldrar och andra. Flera föräldrar är med all säkerhet på plats idag.

17:18, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Här kan du lyssna på all vår rapportering om skolfrågan i Strängnäs:
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=87&grupp=16112

17:22, 18 December 2017

Lars: Har urbaniseringen blivit så dyr i Strängnäs kommun att landsbygden ska nedmonteras? Blir det då bara tätorten och Mariefred kvar att bosätta sig i?

Robin Gustafsson: Hej! Argumenten för en nedläggning har varit att lokalkostnaderna i kommunen är för dyra, och att man kan erbjuda en bättre kvalitet på utbildningen om man samlar eleverna på färre skolor. Här kan du lyssna på hur kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) motiverade saken när förslaget precis hade presenterats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6793771

17:31, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Förslaget som man idag ska besluta om innebär följande, om det skulle röstas igenom:

  • Att Fogdö skola, Härads skola, Lännaskolan och Tosteröskolan läggs ner.
  • Att årskurs 7-9 på Karinslundsskolan och på Stallarholmsskolan läggs ner.
  • Eleverna flyttas istället till Paulinska skolan och Karinslundsskolan (som då görs om till F-6-skola).

17:37, 18 December 2017

Lars: Kommunstyrelsens ordförande motivering att några få byggnader på landsbygden är för kostsamma för kommunens hela budget verkar inte så lite ihåliga! Kvaliteten i utbildningen på landsbygdens skolor är normalt mycket högre än i de skolor som måste ha många elever i tätorten! Varför vill politikerna ta bort den höga utbildningskvaliteten som kan erbjudas ungdomarna i landsbygdsskolorna?

Robin Gustafsson: Politikerna (som är för beslutet) menar att kvaliteten för alla elever i kommuner skulle höjas om eleverna samlas på färre skolor. Men detta möter förstås kritik från bland annat föräldrar. Lyssna här: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=87&grupp=16112&artikel=6794546

17:51, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Kommunfullmäktige beslutade precis att frågan om folkomröstning om skolorna ska läggas till i dagordningen.
Det betyder att ledamöterna ska rösta om att skicka vidare frågan för beredning i valnämnden och barn- och utbildningenämnden. Alltså att de ska ta reda på när, var och hur en folkomröstning skulle gå till.
Detta efter att föräldrar och andra i Strängnäs samlat in flera tusen underskrifter för att få till en folkomröstning om skolnedläggningen.
Lyssna mer: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6838542

17:56, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Kommunfullmäktige är nu framme på punkt 4 i dagordningen.
Frågan om skolorna är punkt 8.

18:00, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Nu går vi vidare till nästa punkt: "Frågor från allmänheten".
Här kommer säkerligen många föräldrar ställa politikerna mot väggen angående de planerade skolnedläggningarna.

18:12, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Två från publiken går ner för att ställa frågor till politikerna. Det är två Häradsbor.

18:13, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Häradsbon Christina riktar sin fråga till kommunstyrelseordförande Jacob Högfeldt (M):
"Campus kostar 47 miljoner per år, jämfört med några hundra tusen för landsbygdsskolorna. Kan du tänka dig att jobba för att Campus ska flytta till Karinslundsskolan? Ja eller nej." frågar hon.
Jacob Högfeldt (M) svarar:
"Nej."

18:16, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Häradsbon Agneta riktar fråga till Maria Antropowa Ehrnfeldt (M), ordförande i Barn och Utbildningsnämnden.
Hon vill veta om politikerna kan stå för konsekvenserna med en skolnedläggning.
Maria Antropowa Ehrnfeldt svarar att hon ställer sig bakom förslaget med skolnedläggningarna, och att hon känner sig trygg med underlaget.
Följdfråga: Blir det egentligen några besparingar, har ni tänkt på att elever kanske väljer friskolor?
Svar: "Det kan vi inte svara på idag, innan beslut är taget. Men det är en tänkbar konsekvens", svarar Maria Antropowa Ehrnfeldt.

18:21, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Ove Sjöberg kommer med en synpunkt:
Vad är målet? Var mår eleverna bäst?
Han framhäver landsbygdsskolornas nätheten till natur. Varför inte bussa eleverna åt andra hållet?
Ove föreslår att göra om Vasaskolan till lägenheter.
Han riktar ingen fråga till någon politiker.

18:23, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Camilla från Länna är orolig för att hennes små barn måste åka buss till skolan. Särskilt allmänna bussar.
Hon frågar:
"Hur kan det bli bättre för barnen att åka in till stan. Måluppfyllelsen i de stora skolorna är inte bra. Hur ska det bli bättre för barnen i de stora skolorna att få in ännu fler elever? Nu politiker säger att det blir bättre för alla barn. Men för vem blir det bättre?"

Jacob Högfeldt (M) svarar:
Syftet är att det ska bli bättre för alla. Måluppfyllelsen i Strängnäs skolor är inte vad den borde vara. Vi måste skapa arbetsplatser och enheter(skolor) där det blir så lätt som möjligt att rekrytera lärare som kan hjälpa alla elever att nå de mål de ska nå.

Camilla fortsätter med en sista synpunkt:
Vi kommer välja friskola om skolorna läggs ner. Vem vet om vi ens bor kvar. Det här är ingen bra marknadsförning för kommunen.

18:32, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Carina från Länna frågar:
"Varför har inga alternativa lösningar presenterats? Varför handlar det bara om nedläggningar."

Maria Antropowa Ehrnfeldt (M) svarar:
"Barn- och utbildningskontoret har levererat ett svar efter de förutsättningar vi har idag. Vi ser över Campus och tittar dagligen över resurser till skolorna. Det finns mycket att jobba med."

18:34, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Med det är det paus till 18:55.

18:37, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Nu fortsätter sammanträdet.
Vi är inne på punkt 5. Skolfrågan är alltså punkt 8.

18:57, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Nu gäller det frågan om folkomröstning om skolstrukturen i Strängnäs.
Strängnäsborna samlade ju in tusentals underskrifter om att få folkomrösta om skolnedläggningarna.
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om en folkomröstning ska skickas vidare till valnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Om denna folkomröstning skulle genomföras så är den dock bara rådgörande. Politikerna kan alltså välja att lägga ner skolorna även om medborgarna skulle rösta för att behålla dem.

19:16, 18 December 2017

Robin Gustafsson: NU går man över på frågan om skolorna. Den går under punkten "Långsiktig ekonomisk planering"
Först ut att tala är Ragnar Lindén (MP):
"Vi yrkar på en återremiss i ärendet. Flera aspekter är inte klarlagda i förslaget till beslut."

Ragnar Lindén tar upp flera frågetecken kring utredningen om skolnedläggningen.
"Hur ändras hyrorna för skolorna som måste ta emot fler elever? Hur stora blir kostnaderna för bussar? Hur mycket kommer omorganisationen kosta, vad gäller till exempel merarbete?"

19:21, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Pia Steensland (KD) går upp i talarstolen:
"Vi stödjer återremissyrkandet. Analyser och förslag har stressats fram utan att man talat med berörda parter. Det vore förödande att genomföra förslaget att lägga ner skolorna. Tillväxten i kommunen kommer också hämmas."

"Återremissyrkandet" är alltså förslaget om att skicka tillbaka förslaget för vidare utredning.
Pia Steensland får applåder från föräldrar i publiken.

19:25, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Jacob Högfeldt(M), som stårbakom förslaget att lägga ner skolorna:
"Det finns inte svar på allt. Det kommer inte finnas svar på allt. Kommunsverige står inför stora svårigheter, så också Strängnäs. Sörmland sticker ut vad gäller svårigheten att rekrytera lärare. Vi måste göra det möjligt att rekrytera nya lärare i Strängnäs. Vi måste sätta barnen i fokus, för att låta dem få det lärande de behöver. Det här är en viktig pusselbit"

19:28, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Margaretha Furustrand (L):
"Vi står bakom en återremiss. Vi anser att effekterna för Strängnäs kommun måste analyseras på både lång och på kort sikt innan det här beslutet kan fattas."

19:30, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Marianne Andersson (C), oppositionsråd:
"Min högsta önskan är att avslå den här frågan genast. Men eftersom vi inte tror att det är möjligt kommer vi i första hand yrka på en återremiss. Vi måste göra något åt skolresultaten i Strängnäs, men vi tror inte på den beska medicin som majoriteten förbättrar något. Centerpartiet tror på skolornas betydelse för landsbygdens utveckling. De bästa resultaten bland de kommunala skolorna hittar vi på landsbygdsskolorna. Därför uppmanar jag majoriteten: Se att det finns andra möjligheter i det här ärendet."

Marianne Andersson får applåder från publiken.

19:33, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Eva-Lotta Eklund (Mariefredspartiet):
"Vi yrkar också på återremiss i första hand. En utredning ska räta ut frågetecken. Den ska innehålla konsekvensanalyser och liknande, för att vi politiker ska kunna fatta kloka beslut. Den här utredningen har skapat mer frågor och stress än vad den besvarat. Det är inte modigt att fatta ett beslut som får folk att bli ledsna och besvikna och flytta från kommunen i onödan. Gör om, gör rätt."

19:36, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Håkan Bertilsson (Strängnäspartiet), som är för skolnedläggningen:
"Vi vill ge våra barn det bästa vi kan. Strängnäs hade en gång mycket bra skolor, men idag brottas man med kvaliteten. Resurserna sprids idag ut på flera skolor, och då blir det för lite för alla."

19:39, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Yvonne Knuutinen, politisk vilde:
"Att ens ta upp ett förslag som människor är så emot, det är jag också emot. Skolutredningen är inte fullständig.
Jag uppmanar alla politiker att rösta med folkviljan : alltså att rösta emot förslaget."

Applåder från publiken.

19:41, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Birgitta Elvingsson (Mariefredspartiet):
"Vi har haft samtal med föräldragrupper. Ingen förälder har sagt att deras barn skulle må bättre av att åka långt [till skolan]. Vi borde värna om de kvaliteter som landsbygdsskolorna har, och den mångfald av skolor vi har."

19:44, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Maria Antropowa Ehrnfeldt (M):
"Vi ska använda våra gemensamma resurser på ett klokt sätt, och där de gör mest nytta. Frågan om antalet skolor skulle ha behövt beslutas om för flera år sen. Det råder lärarbrist i Sverige idag. Jag yrkar bifall på förslaget."

19:46, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Stefan Jacobsson (SD):
"Jacob Högfeldt (M) säger att han vill lägga ett pussel. Men det är ett pussel utan mönster. Den bästa julklapp vi kan ge är att lägga ner det här förslaget.
Håkan Bertilsson (Strängnäspartiet) säger att skolresultaten sjunker. Det stämmer, men det är ju centralskolorna som drar ner dem. Det här förslaget kommer att betyda att människor flyttar från kommunen. Då försvinner skattepengarna som driver våra skolor."

19:49, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Hugo Rundberg (C):
"Barnkonsekvensperspektivet saknas i utredningen. Barn som flyttas från en liten till en större skola tappar i sina resultat, det vet vi från studier i USA. Det måste man ta in i en analys. Det här sättet att fatta beslut på är bedrövligt - att bara se till en aspekt. Man måste titta på hela samhället innan man fattar beslut. Att tro att lägga ner landsbygdsskolorna skulle hjälpa skolresultaten är precis samma som att tro att Alvedon hjälper mot benbrott."

19:52, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Ragnar Lindén (MP) igen:
Han fortsätter att rada upp analyser som han menar saknas i skolutredningen.
"Vi anser att det är självklart att vi ska invänta resultatet av en folkomröstning innan vi tar beslut om skolnedläggningarna."

19:53, 18 December 2017

Robin Gustafsson: David Aronsson (V):
"Det här är en ekonomisk fråga. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar beslut om ekonomiska frågor. Skolorna är en samlingspunkt för tätorterna och landsbygden, och bidrar till en levande landsbygd."
Han menar också att det inte går att följa pengarna som majoriteten menar att man sparar på en skolnedläggning.

19:57, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Roger Richtoff (SD):
"Sverigedemokraterna kan inte överhuvudtaget tänka sig att lägga ner några landsbygdsskolor. Satsa istället på skolorna. På lärarna och den fantastiska miljö som finns där. Det handlar också om ett totalförsvarsperspektiv. Vi behöver ambulanser och handlare på landsbygden. Skolorna är en viktig bit av det."

20:00, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Björn Karlsson (SD):
"Jag beundrar alla föräldrar och barns fantastiska engagemang. Vi vill ha de här skolorna kvar. Jag vill att vi ska väga in barnens perspektiv. Vi har också en idyll som vi ska bevara. Vi måste utveckla, inte avveckla. Vi kommer alltid vilja ha landsbygdsskolorna kvar. Vi som politiker ska lyssna med stora öron, det är därför vi är valda."

20:03, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Catharina De Geer (KD):
"Jag har aldrig i mina åtta år i politiken sett en så lång talarlista. Det är ett bevis på att vi inte är redo att ta ett beslut idag. Jag har själv jobbat i skolans värld i 35 år, men har aldrig upplevt det här starka engagemanget i en fråga. Det är framför allt inom högstadiet som vi har problem, med tomma lokaler och liknande. Landsbygdsskolorna har liksom bara halkat med där. Vi har ett antal bra skolor med bra resultat. Vi ska lära oss av de bra skolorna, och inte ta bort dem. Jag yrkar på återremiss i första hand, och i andra hand på avslag."

20:06, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Jacob Högfeldt (M), begär replik:
"Enligt din erfarenhet, Catharina: Hur tänker man till exempel om rektorer som bara har hand om en handfull elever. Hur tänker man kring det kollegiala lärandet?"

20:08, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Catharina De Geer svarar:
"En rektor som också är lärare är en resurs till skolan."

20:08, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Tomas Fors (C):
"Långsiktighet kräver ett underlag som inte hastats fram. Det här förslaget har inte tagit hänsyn till kommunens totala ekonomi. Det blir ett nollsummespel. Om vi ska renovera skolorna som ska ta emot elever så blir det högre hyror. Vad blir den ekonomiska konsekvensen av att elever som får sin skola nedlagd istället väljer friskolor, som många gör? Det ska vara möjligt att leva och bo i hela kommunen."

20:11, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Mia Nerby (C):
"Jag yrkar på återremiss. Det är mycket oklart för mig hur det här förslaget skulle ge bättre kvaliteten i skolan. Det finns inga utredningar som säger att större skolor har bättre måluppfyllelse. Elever som gått på nedlagda skolor får det också värre, både vad gäller trygghet och resultat. Om Strängnäs ska fortsätta vara en dynamisk idyll måste vi alla arbeta för att det ska vara möjligt att bo i hela kommunen."

20:13, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Torbjörn Johansson (S):
"Vi har en skola där kunskapsresultaten kan bli betydligt bättre än vad de är. Vi får också återkommande signaler att rektorer har svårt att uppfylla sina uppdrag. Vi har en fallande trend vad gäller behörighet bland pedagoger, och vi har svårt att rekrytera pedagoger. Sjukskrivningstalen är också för höga. Jag yrkar bifall till förslaget."

20:16, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Pia Steensland (KD):
"Det här förslaget ska ge en besparing på åtta miljoner. Det är ganska fjuttigt. Vi ska alltså spara åtta miljoner på en budget som ligger på runt 800 miljoner."

20:19, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Susanne Källgren (C):
"Vi måste tänka oss för vad vi gör. Jag har bott i en kommun där det var långt till skolan. Som förälder skjutsade jag började mina barn. Men hur ska det fungera i Strängnäs, där vi redan har problem med bilar kring skolorna? Det är lätt att riva ner, men svårt att bygga upp. Har kommunen tittat på en totalanalys?"

20:24, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Eva-Lotta Ekelund (Mariefredspartiet):
"Den majoritet som arbetar med skolfrågan idag har gjort det sen 2014. Och problemen har bara ökat. Det har nästan varit kontroversiellt att ta upp barns behov, och att sätta dem i centrum. Tyvärr känner jag ingen tillit till det som sker i den här salen nu. Vi måste börja om och göra rätt."

20:26, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Håkan Bertilsson (Strängnäspartiet):
"Vi är skyldiga att följa skollagen. Alla elever ska få med sig lika stor elevpeng, oavsett vilken skola man går till. Skollagens resursfördelningssystem drabbar enskilda skolor."

20:29, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Ragnar Lindén (MP), riktar sig till majoriteten:
"Ni har flera gånger sänkt elevpengen med ett större belopp än vad vi kan spara på skolnedläggning. Miljöpartiet ser inte hur en skolnedläggning är rätt pusselbit för en bättre skolmiljö. Om sju av tio partier inte ser vinsten med en skolnedläggning så spelar det ingen roll hur bra ni tycker att det här förslaget är. Då har ni inte förankrat beslutet. Det måste återremitteras."

20:31, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Yvonne Knuutiten, politisk vilde:
"Det finns resurser. Men det handlar om prioritering. Det nya resecentrumet i Strängnäs kostar mellan 1,5 och 4 miljoner i drift per år. Är det rätt prioriterat? Är det så medborgarna vill ha det? Medborgarna vill prioritera barnen och deras skolgång. Det måste majoriteten förstå."

20:33, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Nu är det paus till 20:50.

20:33, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Vi är tillbaka.
Wailith Edstein (S) tar vid:
"Skolutredningen kan man läsa på olika sätt. Jag har läst den, och fått ganska många svar över de jag funderar över. Det rådde enighet om att vi skulle göra en skolutredning, och också att någonting måste göras åt skolsituationen. Politiken har varit enigt om att skolresultaten måste bli bättre, och att det är svårt att rekrytera pedagoger, och att arbetsmiljön måste bli bättre, och att sjuktalen måste minska. Detta är sakfrågor som legat till grund för skolutredningen.
Elever och föräldrar som påverkar är såklart upprörda och kämpar för att det ska förbli som det varit. Men vi måste ändå omorganisera skolan i Strängnäs för att möta framtiden. Det kommer krävas mycket arbete. Men att inte göra någonting är icke möjligt."

20:53, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Stefan Jacobsson (SD):
"Vi ställer oss bakom miljöpartiets återremiss. Det betyder att frågan kommer skickas tillbaka. Straffa inte barnen som bor på landsbygden.
Men det finns fler perspektiv: Miljöperspektivet och hälsoperspektivet.
Är de medräknade i utredningen? Jag tror inte det.
Vi ställer oss bakom miljöpartiet, och på så sätt kommer inte det här ärendet att gå igenom idag."

20:56, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Angela Andersson (S):
"Det är otroligt att höra engagemanget som är för den här frågan.
Vi står inför ett val med en hållbar ekonomisk planering. Vi måste skaffa en hållbar situation för alla barn i vår kommun. Det finns en utredning, och det vi beställde med den utredningen har vi fått. Det finns fler aspekter, men de ska vi inte ta beslut om idag.
Om vi slår ihop skolorna, så att de går från elva skolor till sju, så får alla våra barn tillgång till utbildade pedagoger, och elevsjukvård. Jag yrkar bifall till liggande förslag."

20:59, 18 December 2017

Robin Gustafsson: David Aronsson (V):
"Skolorna i Strängnäs går inte strålande. Andelen lärare med pedagogisk kompetens faller. Vi i Vänsterpartiet har i flera budgetar tryckt på att skolan behöver mer pengar. Det är inte antalet skolor vi måste förändra."

21:02, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Pia Steensland (KD):
"Jag vill ha ett rakt svar från Maria [Antropowa Ehrnfelt (M)]. Hur ser ni på att vi har friskolor i kommunen som bidrar med väldigt bra resultat, men som har svårt att få ihop ekonomin för att ni sänker elevpengen. Det kommer bli ännu svårare för dem nu, med sänkt elevpeng. Hur kompenserar vi för att vi även kommer behöva fånga upp elever från friskolorna?"

21:05, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Susanne Källgren (C):
"Hur mäter vi de sociala aspekterna. Vad sätter majoriteten för värde på barnen. Vad är barnen värda?"

21:07, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Lina Boy (SD):
"Vi yrkar återremiss i första hand, avslag i andra hand.
Det är roligt att se att den här frågan engagerar. Jag trodde vi skulle få fler svar från majoriteten ikväll. Ni har fått väldigt många frågor och argument från oppositionen, men vi har fått väldigt få svar.
Hur tänker man kring att man tar bort högstadiet från till exempel Stallarholmsskolan. Då gör man det ekonomiskt ohållbart att driva skolan."

21:09, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Håkan Bertilsson (Strängnäspartiet):
"Låt oss titta på Mariefredsskolan. De har runt 500 elever och har den elevpeng som borde räcka till bra resultat. Problemet är att de måste dela med sig av sina pengar till de små skolorna, som inte har råd att betala sina lärare. Men man tar inte från de starka och ger till de svaga. Man tar från de svaga.
Men hur kan vi sätta elever i skolskjutsar, med långa dagar som följd? Det är ett problem, det måste erkännas. Men att gå i en bra skola med skolskjuts går alltid före att gå i en sämre skola utan skolsjuts."

21:12, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Monica Lindell-Rylén (S):
"Jag vill beröra friskolorna. Det kom tidigare en fråga om hur vi tänker kring att det kan bli fler friskolor om beslutet går igenom. Vi får ofta höra att 'förstår ni inte att det är ni som skapar friskolor, när ni gör förändringar'.
Nej, det vill vi inte. Vi vill skapa kommunala skolor som är så pass bra att familjer väljer den kommunala skolan även efter årskurs tre."

21:16, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Catharina De Geer (KD):
"Jag tycker det är underligt. Majoriteten har gjort ett bra jobb med att till exempel bygga ett dubbelspår och projektera landsbygden. Och att då plötsligt vilja lägga ner landsbygdsskolorna, det går inte ihop."

21:18, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Birgitta Elvingsson (Mariefredspartiet):
"Jag tror att när man lägger ner landsbygdsskolorna så skjuter man sig i foten. Man har inte tänkt på barnen med funktionsnedsättning och speciella behov.
Jag tycker också att det är konstigt att vi flyttar på skolorna som har hög måluppfyllelse. I andra kommuner flyttar man på skolorna som inte fungerar så bra."

21:20, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Hugo Rundberg (C):
"När jag började i skolan gick jag i Sofiaskolan i Stockholm. Jag flyttades runt flera gånger, och det gick inte särskilt bra för mig i skolan. Sen flyttade vi till Småland, och jag började i en skola med 20 elever. Det var jag och två elever till i sjätte klass. Jag har aldrig lärt mig mer i någon skola än i den. Där fanns trygghet, lugn och ingen mobbning. Jag hoppas att majoriteten inte lagt in så mycket politisk prestige i det här att man inte vågar titta på det här igen."

21:23, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Ragnar Lindén (MP):
"Nu ser det inte ut att behövas, men i andra hand yrkar jag avslag. I första hand återremiss, i andra hand avslag. Och jag vill skicka vidare till majoriteten att invänta en folkomröstning, och vad den säger om det här beslutet. Skjut på beslutet till efter en folkomröstning."

21:25, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Torbjörn Johansson (S):
"Möjligheten att inte göra någonting har utretts. Om vi inte gör någonting försvinner möjligheterna för en bra läromiljö. Möjligheterna att utveckla de lokala elevhälsoteamen minskar. Möjligheten att förbättra läromiljöerna minskar. Möjligheten att skapa en likvärdighet i skolan riskerar att försämras. Möjligheten att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö riskerar att försämras."

21:27, 18 December 2017

Robin Gustafsson: David Aronsson (V):
"Eleverna på de större skolorna berörs inte speciellt mycket av det här beslutet. Men eleverna på de små skolorna berörs enormt."

21:28, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Jacob Högfeldt (M):
"Det behövs väldigt många åtgärder för att få Strängnäs skolor till den plats vi önskar. En av de saker som behövs är att skapa attraktiva arbetsplatser. Hur skapar vi då en attraktiv kommun? Kommer tillväxten att dö i Strängnäs kommun? Jag är övertygad om att vi kommer kunna hålla landsbygden så attraktiv som den är idag, med 30 minuters restid till en skola som fungerar.
Vi ska ha respekt för de som får en lång tid till skolan. Samtidigt måste vi titta på kunskapsdelen, och hur vi ska kunna lyfta kunskaperna för alla elever i Strängnäs kommun."

21:31, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Stefan Jacobsson (SD):
"Lärarna har inte trillat in på landsbygdsskolorna. De har sökt sig dit. Jag tycker det är tydligt att medborgarna och oppositionen står i den här frågan."

21:33, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Håkan Bertilsson (Strängnäspartiet):
"Tänk på vad jag sa om eleverna på Mariefredsskolan. Det är de som bekostar eleverna på kommunens små skolor.
Högstadieeleverna i Stallarholmen skulle må mycket bättre om de fick gå tillsammans med de övriga högstadieeleverna i kommunen.
Kommunen har också ansvar att för HELA kommunens verksamhet.
Om vi inte stödjer det här förslaget kommer vi ge oss ut på en ökenvandring, där vi ständigt kommer vara bland de sämsta skolkommunerna."

21:38, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Jacob Högfeldt (M):
"Vår uppgift är att använda resurserna så effektivt som möjligt.
Jag är själv landsbygdsbarn och har stor respekt för föräldrarna. Jag åker förbi två nedlagda landsbygdsskolor varje dag. Men jag ser att landsbygden samlar sig kring andra saker, inte bara skolan. Landsbygden har en sån kraft.
Här är det glasklart. Kunskap i skolan ska vi prioritera, vi ska prioritera det över var skolorna faktiskt ligger."

21:41, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Marianne Andersson (C):
"Jag blir uppriktigt ledsen när jag hör uppgifter som inte är sanna. Det är inte 30 minuters restid som det handlar om. Det rör sig om upp till 55 minuters restid för vissa elever."

21:43, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Jacob Högfeldt (M) svarar:
"Vi kan inte bygga vårt resonemang kring ytterligheterna."

21:44, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Catharina De Geer (KD):
"Det här är en mycket allvarlig fråga. Vi måste ha mer än svar på våra frågor. Det krävs en analys av konsekvenserna. Jag tror att både Moderater och Socialdemokrater förstår att vi måste ta in de här starka reaktionerna, och att vi kan göra det här bättre."

21:46, 18 December 2017

Robin Gustafsson: David Aronsson (V):
"Det är inte eleverna i de små skolorna som drar resurser från till exempel Mariefredsskolan. Det är kommunfullmäktige som fördelat budgeten. Barn- och utbildningsnämnden måste ha mer pengar."

21:47, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Roger Richthoff (SD):
"En levande landsbygd kräver skolor. Det finns ett pris för att satsa på landsbygden. Vi måste vidta en rad åtgärder för en levande landsbygd. Annars blir det bara en floskel med 'en levande landsbygd'.
Vi måste ha en helhetssyn, och då ska landsbygdsskolorna bevaras och förstärkas."

21:49, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Pia Steensland (KD):
"Vi tror att det finns för många skolenheter. Men då ska vi bevara de som fungerar bra, och våga ta tag i dem som inte fungerar. Tiden med utredningen blev för knapp. Det fanns ingen tid att diskutera förslagen. Det finns alternativ till att lägga ner landsbygdsskolorna. Jag sitter inte på lösningen, men jag tror att vi tillsammans kan skapa något som är långsiktigt."

21:52, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Hugo Rundberg (C):
"Från majoriteten hör vi att vi måste koncentrera eleverna och ha större skolor. Men nu växer landsbygderna.
Vi ska säkerligen göra strukturförändringar i skolan, men jag är inte säker på att lägga ner landsbygdsskolorna är rätt förändring."

21:53, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Sixten Skullman (M):
"Majoriteten och Strängnäspartiet har sagt mycket kloka saker. Jag kan bara yrka bifall till förslaget.
Det finns också ett bra tecken för det här beslutet är rätt: Och det är att flera föräldrar väljer att inte sätta sina barn i landsbygdsskolorna. Utan skjutsar dem till andra skolor i kommunen."

21:56, 18 December 2017

Robin Gustafsson:


Nu har alla som vill tala fått göra det. Näst väntar beslut.

21:57, 18 December 2017

Robin Gustafsson:

Nu röstar man om återremiss, alltså att förslaget som landsbygdsskolorna skickas tillbaka och inte avgörs idag.

22:00, 18 December 2017

Robin Gustafsson: 22 personer röstar för återremittering. 32 röstade emot.
Men eftersom bara 19 röster behövs för en såkallad "minoritetsåterremittering" så blir det återremiss.

22:02, 18 December 2017

Robin Gustafsson:


Beslut i frågan om skolnedläggning i Strängnäs kommer alltså dröja ytterligare, till många föräldrars stora glädje. Applåder och hejarop hördes från publiken när beslutet togs,

22:07, 18 December 2017

Robin Gustafsson: Med det är vi klara för den här kvällen. Tack för att ni har läst!

22:08, 18 December 2017

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista