Ny metod ska få anhöriga till mordoffer att prata med polisen

2:32 min

Polisen i Sörmland satsar på en metod för att få anhöriga att prata med polisen vid utredningar om grova brott.

Tanken är att utredare ska vinna de anhörigas förtroende med särskilda metoder som har använts vid utredningar om bland annat mord och terrorattacker i Storbritannien. 

En utredare ska särskilt fokusera på offrets familj vid framförallt spaningsmord i områden där få pratar med polisen. Det ska stärka förtroendet för polisen och på så sätt få in mer information till utredningen

– Vid ett mord kommer jag vara ganska så snabb med att ta kontakt med de anhöriga och där är det viktigt att ha på fötterna, vad behöver familjen veta, vad behöver jag veta för att gå in i den här miljön. Det är många gånger familjerna är rädda för att prata med polisen på grund av repressalier eller för att det kanske finns en hotbild och förhoppningsvis kommer vi att få fram vad de är rädda för och vad är det de vill ha hjälp med, säger polisens utredare Susanne Fredlund till P4 Sörmland.

Hon har fått utbildning för att bli Family Liaison Officer, FLO, en utredarfunktion som polisens utredningsledare kan sätta in vid grova brott, framför allt i svårgenomträngliga miljöer.

Det här är en metod som har använts i Stockholm och Göteborg sedan ett år tillbaka och har visat på goda resultat där polisen fått in mer information vilket har lett till beslag och anhållna personer.

Nu införs metoden successivt i alla polisregioner skriver polisen på sin hemsida.

Uppklaringen för grova brott i kriminella miljöer och hederskulturer är låg, enligt polisen.

Eskilstuna-Kuriren var först om att rapportera om detta.