4800 mil lång kartläggning över de svenska vattnen

1:25 min

Nu är kartläggningen av Sveriges strandlinje färdig.

Sjöfartsverket och lantmäteriet har i 12 år arbetat med sammanställningen och resultatet blev en 4800 mil lång kartläggning som kommer att underlätta för sjötrafiken i framtiden.

Sedan 2005 har Lantmäteriet och sjöfartsverket tillsammans drivit projektet Nationell strandlinje. Eller NSL som det också kallats. Nu är projektet färdigt och resultatet blev en 4800 mil lång kartläggning av den svenska strandlinjen.

– Med hjälp av flygbilder i både 2D och 3D har vi kunnat skapa en mer detaljerad kartläggning, säger Lantmäteriets kartingenjör Björn Olander.

Lantmäteriets nya kartor kommer att underlätta på platser där sjöfartsverket har sina sjökort och där det bedrivs yrkessjöfart, men även för privatpersoner som rör sig på svenska vatten. 

– Förhoppningsvis ska ingen behöva gå på grund nu när dom här nya körkorten finns, säger Björn Olander. 

Och om det skulle kunna finnas några risker nu när alla har tillgång till en 4800 mil lång kartläggning över vår svenska strandlinje tror inte Björn Olander och litar på att sjöfartsverket vet vad för ställningstagande som gäller. 

– Om det är något som vissa inte ska känna till så håller dom det hemligt.