Husägare i Folkesta stämmer kommunen: Det är den enda utvägen

2:15 min

Tre fastighetsägare i Folkesta stämde på måndagen Eskilstuna kommun på 600 000 kronor. Det gäller den långvariga tvisten med kommunen.

– Ja, jag tycker att det är den enda utvägen. Vi hävdar vår rätt, så att vi vill få det här prövat, säger Peter Andersson, en av fastighetsägarna.

30-talet fastighetsägare blev för några år sedan erbjudna att sälja husen till kommunen, som ville göra det möjligt för kombiterminalen i närheten att växa och använda marken till industri eller annan näringsverksamhet. Efter protester och överklaganden sålde alla utom tre.

– Jag har en sådan enorm anknytning. Jag har bott här i 70 år och jag vill inte flytta. Jag har kämpat, vi har betalat huset, bor billigt, säger Peter Andersson.

Else-Brith Värlander bor också kvar i Folkesta.

– Vi är i den åldern att vi inte kan dra på oss miljonlån.

Mark- och exploateringschefen Monica Hed Johansson vill inte kommentera stämningen i sak, men beskedet är fortfarande att de tre fastighetsägarna ska få bo kvar.

– Vi låter ju de boende bo kvar och då får vi anpassa området. Det finns ju olika typ av näringslivsbyggnationer man kan göra som inte är så bullerstörande.

Fallet kan bli vägledande, enligt Centrum för rättvisa, som företräder fastighetsägarna.