Vårbudgeten

Dåliga småvägar kan få statligt stöd

1:39 min

Regeringens vårändringsbudget innehåller 66 miljoner för satsningar på det enskilda vägnätet och behovet är stort.

– Pengarna räcker aldrig till jobbet, det lappas och lagas hela tiden, säger Peter von Carlsburg som är ordförande i Kvicksund Västra Samfällighetsförening.

Större delen av det svenska vägnätet utgörs av enskilda vägar, dessa sköts av organisationer som exempelvis väg- och samfällighetsföreningar.  

För att höja standarden på vägarna kan föreningarna ansöka om bidrag för särskild drift från Trafikverket. Det är det här som regeringens föreslagna 66 miljoner är avsedda för.

Förra året betalades det ut drygt 151 miljoner kronor i bidrag för särskild drift av enskilda vägar i Sverige, varav 1 miljon hittade ut till sörmländska vägar.

Pengarna räckte inte till alla, och Kvicksund Västra Samfällighetsförening var en av föreningarna som fick avslag på sin ansökan förra året.