Skogsbränder

Räddningstjänsterna kraftsamlar inför sommaren

1:59 min

Förberedelser pågår inom räddningstjänsterna runt om i hela Mälardalen inför eventuellt ännu en rekordtorr sommar.

– Utmaningen är, om det blir som 2018, det vill säga att det är otroligt torrt under väldigt lång tid i hela Sverige, måste vi skicka våra resurser för att hjälpa andra, säger Peter Arnevall som är chef för Storstockholms brandförsvar.

Förra sommaren var en historiskt torr sommar. Det brann på 75 platser. Flera bränder härjade i de mindre kommunerna som var extra sårbara eftersom de stod utanför ett ledningssystem. 

Men förändringar är på gång. I Sörmland planerar Sörmlandskustens räddningstjänst samarbete med Södertörns brandförsvar nästa år.

Flera lagförslag finns också i den utredning som regeringen tillsatte efter bränder 2018. Ett förslag är att kommunerna bör tillhöra ett större ledningssystem

– Man måste vara ansluten till en ledningscentral med ständig beredskap med de här resurserna. Så är det ju inte idag, säger Jan-Åke Björklund som ansvarat för utredningen.