Kritik från advokatsamfundet

AFS-politiker företrädde asylsökande – nu prickas advokat

1:59 min

Jessica Ohlson i främlingsfientliga Alternativ för Sverige, AFS, var juridiskt ombud för ensamkommande ungdomar. Nu får hennes chef en erinran av Advokatsamfundet.

Advokaten som prickas har en egen advokatbyrå i en sörmländsk stad och var ansvarig för att Jessica Ohlson som biträdande jurist på byrån lever upp till Advokatsamfundets regler.

Advokatsamfundets disciplinnämnd slår fast att Jessica Ohlson brutit mot god advokatsed när hon inte meddelade sina klienter, ett antal asylsökande ensamkommande ungdomar som hon var juridiskt ombud för, att hon var politiskt verksam som partisekreterare i Alternativ för Sverige, AFS.

AFS räknas som ett främlingsfientligt parti, och även om Jessica Ohlson  själv inte ansåg att det fanns någon intressekonflikt i detta så har hon en upplysningsplikt mot klienterna, som skulle kunna göra en annan bedömning och då kunnat få ett annat ombud.

Advokaten får som ansvarig för advokatbyrån en erinran, den lindrigaste formen av disciplinpåföljd.

Advokaten och Jessica Ohlson har båda fått möjlighet att kommentera utslaget, men bägge har avböjt.