Kommunal budget

Nya nedskärningar inom skolan i Katrineholm

1:43 min

Nu är det klart att det blir nya nedskärningar inom skolan i Katrineholm. Bildningsnämnden har beslutat att dra ner med ytterligare drygt 14 miljoner kronor.

Tillsammans med tidigare beslut om att skära ner med drygt åtta miljoner kronor, gör det totala besparingar på 22 miljoner kronor.

– Tanken har varit att göra besparingar så långt borta från elevernas vardag som möjligt, men ur det perspektivet känns det tuffast att göra besparing på själva skolpengen för förskola och skola, säger Johan Söderberg (S) ordförande i bildningsnämnden i Katrineholm.

Flytt av gymnasieprogram och ny organisation för modersmålsstöd i förskolan, skjuts upp. Nämnden pausar också kompetensutveckling och drar ner på kulturskola, mottagningsenhet och barn- och elevhälsa. Interna tjänster som städ och måltider ses över och det blir ingen gemensam kommunfest.

Nu blir det rektorer och andra som får genomföra de tuffa besparingar som egentligen ingen vill göra, enligt bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg.