Effektivisering

Oro för bidragsfusk när försörjningsstöd robotiseras

1:51 min

Riktlinjerna för försörjningsstöd i Strängnäs har gjorts om i och med att ansökningarna om försörjningsstöd robotiseras.

  • För den som behöver förnyat försörjningsstöd så ska man inte längre skicka in underlaget till kommunen, det behåller man hemma om det blir en stickkontroll.
  • På grund av robotiseringen behövs inte lika mycket personal för att hantera bidragsansökningar. Personalen ska istället jobba med att få ut personer i arbete.
  • Den robotiserade handläggningen testas under en månad och ska sedan utvärderas.
  • Socialnämndens andre vice ordförande, Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), är överlag positiv till förändringen – men ser också en risk med det kan leda till fusk.