Vattenfall planerar kraftledning över Oles hus: Jag får inga svar

1:53 min

Markägare och boende mellan Flen och Oxelösund i namninsamling mot planerat kraftledningsbygge.

Vattenfall planerar att bygga två nya kraftledningar mellan Oxelösund och Hedenlunda i Flens kommun.

Boende i området har startat flera namninsamlingar i protest – och menar att tiden för att komma in med synpunkter varit för kort, och att informationen varit dålig.

– Kabeln ska gå rakt över mitt hus. Jag har frågat om de löser in huset, om det ska rivas. Men jag får inga svar, säger Ole Thronborg, i Stigtomta utanför Nyköping.

Vattenfall menar att de inte kan ge längre tid för synpunkter, och hänvisar bland annat till att de haft två samrådsmöten med boende och markägare.