Kustområdet Horsvik rustas upp för Nyköpingsborna

2:07 min

Just nu rustas området vid Horsviksområdet i Studsvik upp för att bli tillgängligt för allmänheten. Köpet som kostade 14 miljoner kritiserades av delar av oppositionen.

Sommaren 2018 köpte Nyköpings kommun Hårsviks gård av Studsvik nuclear, området som är skyddat som ett Natura 2000-område, ligger bara ett par kilometer från Naturum Stendörren.

De gamla byggnaderna på området kommer att tas om hand i samverkan med länsmuseet. Det är ännu inte helt klart hur området ska användas.

– Än så länge är det svårt att hitta hit och det finns inte heller någon bilparkering i närheten, och det kan ske först när Lantmäteriet är klara med fastighetsbildningen, säger Stefan Andersson, kommunekolog.