Relationsvåld

Anmälningar om barn som far illa ökar

2:08 min

Allt fler anmälningar om att barn får bevittna våld i nära relationer kommer in till socialtjänsten i Eskilstuna.

Även anmälningar om att barn själva blir utsatta för våld ökar.

Socialtjänsten i Eskilstuna får in mellan 300-500 orosanmälningar varje månad. En tredjedel av anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Det kan vara partnervåld, hedersvåld, eller uppfostringsvåld mot barn, berättar enhetschef Mats Engström.

Den största delen handlar om barn som får bevittna våld i nära relationer och här har man även sett en ökning.