Relationsvåld

Center för våld i nära relationer ska öppnas

1:23 min

Anmälningar om våld i nära relationer ökar i Eskilstuna och därför ska ett center för våld i nära relationer startas.

Anmälningar om våld i nära relationer ökar i Eskilstuna. Framför allt ökar anmälningar om barn som får bevittna våld.

Tanken med centret är att man även i fortsättningen ska samverka med polisen, socialtjänsten och region Sörmland och att man ska samla kompetens på ett och samma ställe.

Vad som ska finnas på centret är inte klar ännu.