Barn- och undomspsykiatri

Ny terapimetod testas på BUP – kan bli permanent

2:01 min

Sedan två år tillbaka har Region Sörmland tillämpat ett för regionen nytt sätt att hjälpa unga personer med självskadebeteende som försökt begå självmord eller har självmordstankar.

Hittills har ett särskilt team behandlat 16 patienter och det bedrivs som ett projekt till och med våren 2020. Ansvariga hoppas att det kan bli permanent efter det.

Metoden som används är dialektisk beteendeterapi, DBT, en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteenden.

Behandlingsformen är intensiv och tar ett år att genomföra. Stor vikt läggs på så kallad färdighetsträning, berättar Toni Saukko, psykolog och enhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Eskilstuna.

För patienterna i Sörmland innebär det också att en anhörig involveras, samt individuell terapi och gruppterapi.