Ekonomiskt utsatta kommuner kan gå miste om statsbidrag

2:12 min

Flera kommuner riskerar att diskvalificera sig från den statliga satsning som ska öka likvärdigheten i skolan.

En enkät från Sveriges Radio visar att var fjärde svensk kommun har minskat på andelen personal per elev i år och ännu fler flaggar för nedskärningar nästa år.

Det ekonomiska läget i flera kommuner gör att flera skolchefer i Sveriges Radios enkät pekar på risken för att de inte kommer kunna ta del av statsbidraget Likvärdig skola.

Som villkoren ser ut just nu får nämligen inte en kommun bidrag om de samtidigt sparar på kostnader för undervisning.

– Den fattiga kommer inte ha råd att ta emot bidrag. Det gör ju att det inte blir alldeles likvärdigt. Det känns lite konstigt tycker jag, säger Ingrid Sköldmo, chef på barn och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.