Arbetstidsförkortning

Sex timmars arbetsdag ledde till bättre hälsa – men blev dyrt

1:41 min

Två äldreboenden i Nyköping prövade sex timmars arbetsdag. Personalen mådde bättre – men kostnaden blev flera miljoner dyrare än väntat.

Personalen på de två äldre- och demensboendena provade sex timmars arbetsdag men fick behålla sin heltidslön, samtidigt som två andra enheter fortsatte som vanligt och fungerade som referens.

Syftet var att undersöka hur personalens hälsa, trivsel och trygghet påverkades.

– Man har förbättrad hälsa jämfört med referensboendena. Det är den stora delen, säger Rolf Jonsson, projektledare på Nyköpings kommun.

Kostnaden för projektet landade enligt kommunen på 13,5 miljoner kronor – vilket var mer än 4 miljoner mer än beräknat.