Stabsläge i sjukvården

Bristen på sjukvårdsmaterial: Leverantören ställs till svars

1:52 min

Efter inställda operationer och stabsläge på grund av brist på sjukvårdsmaterial, kallas nu leverantören Apotekstjänst för att förklara sig.

"Det har fallerat hos Apotekstjänst, det som ligger på varuförsörjningen har funkat", säger Tommy Levinsson (S) från Region Västmanland, vice ordförande i fem regioners gemensamma varuförsörjningsnämnd.