Bristen på sjukvårdsmaterial

MSB-kritik mot bristande beredskap i vården

0:54 min

Region Sörmland får nu kritik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB efter brist på sjukvårdsmaterial.

Region Sörmland och de fyra andra sjukvårdsregioner som fått brist på sjukvårdsmaterial efter ett leverantörsbyte, har brustit i sin risk- och sårbarhetsanalys när de upphandlade leverantör. Det menar Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB.

Förutom Region Sörmland har sjukvårdsregionerna Uppsala, Örebro, Dalarna, och Västmanland drabbats av brist på sjukvårdsmaterial.