Kyrkogårdar

Askgravlundar allt mer populärt som sista viloplats

1:52 min

Fler vill att anhöriga ska gravsättas i askgravlund, ett alternativ som är mindre anonymt än en minneslund men inte kräver någon skötsel.

I Nyköping finns fyra askgravlundar, varav två av dem anlagts i år. Där kan makar/sambor eller partner gravsättas intill varandra och en namnskylt med plats för två namn sätts upp på en minnessten eller mur.

I stället för en urna används en askpåse. I askgravlunden finns plats för att sätta snittblommor eller gravljus.