Kyrkogårdar

Rutiner för gravar ses över – "Vi vill inte peka ut någon syndabock"

1:38 min

Kyrkogårdar förvanskas när allt fler gravstenar tas bort, det anser Länsstyrelserna i landet.

Länsstyrelserna anser att till exempel gravstenar från återlämnade gravrätter ska stå få kvar om inte platsen behövs till någonting annat.

Begravningslagen och kulturminneslagen beskriver hur gravstenarna från återlämnade gravrätter ska hanteras, men hur de tolkas och tillämpas i landets församlingar skiljer sig åt.

– Frågor ska inte falla mellan stolarna mellan det här två lagarna, men det kan vara så att det blivit så. Och det ska vi titta vidare på, säger Nils Åberg, jurist på Riksantikvarieämbetet.