Kritiken: Hemmasittare får inte rätt stöd

1:57 min

Den tidigare elevkonsulenten saknar ett samarbete mellan socialen och skolan med eleverna som uteblir från skolan i Flen - och får medhåll från rektorer.

Roine Wahlström har arbetat i 30 år med ungdomar i Flen. På senare år har han hjälpt hemmasittare tillbaka till skolan.

Han menar att arbetet med den här gruppen brister idag då ingen tar ett helt ansvar och det stödteam som tidigare fanns har lagts ner. En bild han delar med rektorer i Flen.

I en rapport om kommunens arbete med frånvarande elever vittnar skolpersonal om att samarbetet inte fungerar mellan skolan och socialen.

Kerstin Gelfgren, verksamhetschef på Flens kommun inom området skola, känner igen kritiken. Kommunen jobbar nu med att starta ett nytt team för hemmasittare.