Ojämlik vård drabbar dem med funktionsvariation – större risk att dö i cancer

1:52 min

Nu ska vårdanställda i Sörmland bli bättre på att möta patienter med funktionsvariation.

Enligt Socialstyrelsen har personer med funktionsnedsättning sämre hälsa än övrig befolkning och vården är inte alltid jämlik.

Bland annat löper personer med en intellektuell funktionsnedsättning dubbelt så stor risk att dö i cancer.

Nu ska vårdpersonal i Sörmland få bättre kunskaper.