laserteknik

Ny höjdkarta kan hjälpa vid översvämning

1:40 min
  • Nu har hela Sverige scannats klart av Lantmäteriet och en ny höjdkarta finns som ger en detaljrik bild av landet.
  • Kartan kan användas av kommuner för att förebygga skador vid översvämning, som i Sörmlands län där det finns många åar.
  • Transportindustrin har också nytta av höjdkartan för att beräkna bränsleförbrukning.