arbetsmiljö

Ökning av personlarm – används av 700 kommunanställda i Eskilstuna

1:51 min
  • Många kommunanställda i Sörmland utsätts för hot och våld, i Eskilstuna har kommunen skaffat in fler personlarm senaste åren.
  • 700 kommunanställda i Eskilstuna har bärbart personlarm som de kan trycka om de skulle råka ut för ett hot eller en nödsituation.
  • Flest personlarm finns på socialförvaltningen, bland personal som jobbar med vård- och omsorg, arbetsmarknad och barn och unga.