Demokrati

Elever: Ungdomar vill ha mer makt

1:55 min
  • Alma Alaallaf och Ola Al Khayat på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen välkomnar politikernas förslag om att starta ett ungdomsråd.
  • Det är Moderaterna i Flen som skrivit motionen om att införa ett ungdomsråd i kommunen efter att många ungdomar uppgett att de inte upplever sig få vara med och påverka.
  • "Det här måste vi förändra, det är förödande om vi ska ha tillväxt i politiken och en tilltro till det demokratiska samhället", säger Emma Dahlin (M), oppositionsråd och gruppledare i Flen.