Oron för elledningen

De kämpar mot Vattenfalls planerade elledning

1:58 min
  • Inger och Björn Fält från Dämbol i Katrineholms kommun är några av flera landsbygdsbor som vill att Vattenfalls planerade ledning till SSAB grävs ner.
  • Vattenfalls planer på en luftburen ledning, som ska försörja SSAB i Oxelösund med el, har väckt stora protester från boende som är oroliga för bland annat strålning och sjunkande värden på sina fastigheter.
  • Vattenfall har å sin sida tidigare meddelat att det är tekniskt omöjligt att gräva ner högspänningsledningen på alla platser.