Länsstyrelsen kritiserar nämnd

Länsstyrelsen i Sörmland riktar kritik mot social- och arbetsmarknadsnämnden i Nyköping.

Enligt länsstyrelsen finns det brister när det gäller bland annat både handläggning och bemötande i ett ärende där en läkare inom psykiatrin begärt samverkan med socialtjänsten kring en missbrukarfamilj. Länsstyrelsen kräver nu i anmälan att nämnden ska ta fram en handlingsplan för något liknande inte ska kunna inträffa igen.