Oljebolag bör ta hand om egna miljögifter

Nyköpings kommun kräver nu att oljebolaget Shell ska ta det ekonomiska ansvaret för en miljöteknisk undersökning och eventuell framtida sanering av en fastighet där bolaget haft verksamhet.

Fastigheten vid Nyköpings stationsområde är förorenad av miljögifter, efter den verksamhet som tidigare bedrevs där, med bland annat ett par oljecisterner.