Projekt hjälper ungdomar till jobb

För att fler ungdomar i Katrineholm ska få arbete har kommunen och länsarbetsnämnden köpt in Communicare Kickstarter, ett företagsliknande projekt som ska hjälpa unga att få jobb eller starta eget. Unga människor mellan 20 och 25 år som varit arbetslösa länge får hjälp att hitta jobb eller stöd att börja studera.

Det finns 24 platser på Communicare, länsarbetsnämnden och Katrineholms kommun betalar för projektet som går ut på att stötta unga människor som varit arbetslösa en längre tid. Det ungdomar SR Sörmland pratat med tror att Communicare har bättre förutsättningar än arbetsförmedlingen att ordna jobb och studier åt dem.