Nyköping vill åt 40-talisternas pengar

Nyköpings kommun planerar en satsning på att locka 40-talister att flytta till kommunen. Det är bland annat 40-talisternas pengar som är intressanta för kommunen.

Göran Forssberg, själv 40-talist och snart avgående, har blivit övertygad om att nästa stora satsning gäller att locka folk som inte kostar särskilt mycket för kommunen - utan istället kan bidra med pengar i kommunalskatt och genom att använda golfbanor, kulturutbud och idrottsanläggningar. Även om det blir en omstyrning av resurserna från dagis till golfbanan så anser kommunalrådet att det snarare gynnar barnen.