Program för bättre samarbete

Att veta vad sport eller idrottsföreningen står för, vad som värderas i föreningen, är viktigt för att alla som idrottar ska bli bättre eller åtminstone må bättre, det sas under onsdagskvällen i Katrineholm, när föreningar och politiker träffades för att börja arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program i kommunen.

Enligt Monika Johansson, kommunalråd i Katrineholm, innebär ett idrottspolitiskt program ett bättre samarbete mellan kommunledning och föreningar. Detta genom att föreningarna får en möjlighet att påverka politiken som styr föreningslivet.

Under ett och ett halvt år är kommunens 75 idrottsföreningar inbjudna att vara med och skriva ett idrottspolitiskt handlingsprogram.