Utländska läkare ska lösa problemen

Bristen på framförallt landstingsanställda distriktsläkare gör att landstinget försöker rekrytera läkare från Tyskland och från Polen, bland annat för att minska på antalet hyrläkare.

Nyligen var en grupp av personalansvariga i Tyskland för att få tyska och polska läkare intresserade av att jobba i Sörmland.

– Vi har nyligen varit nere med en delegation i Tyskland. Vi försöker på alla sätt få läkare till länet, men vi konkurrerar ju också med andra landsting, säger Ingrid Mårselius, personaldirektör i landstinget.

Det är brist på distriktsläkare på vårdcentralerna och för att ytterligare minska på antalet hyrläkare och förbättra läkarsituationen allmänt så rekryterar landstinget Sörmland tillsammans med andra landsting läkare från Tyskland och Polen där det finns arbetslösa och välutbildade läkare.

– Vi ser redan nu att vi har lättare att få vissa tjänster inom primärvården så jag tror att det är en vändning på gång.

Landstinget har kontakt med 45 utländska läkare med inriktning mot allmänmedicin och psykiatri och man hoppas att några av dem söker sig till Sörmland och börjar arbeta om något år. Men först ska de läsa svenska för att klara språket.

– Kan de prata svenska spelar det ingen roll. När de har problem med svenska språket tycker jag att det är hemskt jobbigt. Man får inte svar på de frågor man vill ha svar på, säger en patient på Kungsgatans läkarmottagning i Eskilstuna.

Kostnaderna för hyrläkare har minskat kraftigt sedan stoppet infördes i oktober förra året. Fortfarande beviljas dispenser framförallt inom primärvården.

Idag är hyrläkare en permanent lösning på flera håll, så därför behövs fler och nya distriktsläkare på vårdcentralerna för att ytterligare minska på antalet för hyrläkare bara ska användas vid exempelvis sjukskrivning eller tjänstledighet, säger moderaten Gustav Wachtmeister. Rekrytering utomlands är en lösning, säger han.

– Jag ser det som en styrka att ha ha utländska läkare i tjänst i Sörmland. Vi har många invandrare i Sverige och det plussidan.

Pegah Seif
pegah.seif@sr.se

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se