"Vården behöver hyrläkarna"

Hyrläkarna kommer av allt att döma finnas kvar inom den sörmländska vården under en lång period framöver, trots det politiska beslutet för ett par år sedan om att helt ta bort dem. Så kan man tolka landstingsstyrelsens ordförande, Gustav Wachtmeister, som kommenterar Sveriges Radio Sörmlands rapportering om hyrläkarstoppet som inte genomförts fullt ut.

– Det ska ju bedömas utifrån patienternas bästa. Man måste klara sitt uppdrag, säger landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Gustav Wachtmeister, som menar att att hyrläkare måste finnas även framöver även om landstinget måste fortsätta att minska antalet till en ”rimlig nivå”.

När beslutet om hyrläkarstopp togs i oktober 2003 ville den dåvarande politiska majoriteten med socialdemokraterna i spetsen införa ett totalstopp året efter. Moderaterna och kristdemokraterna ville också minska antalet, men inte lika snabbt. Hyrläkarstopp infördes i oktober förra året.

Sedan dess har kostnaderna för hyrläkare minskat kraftigt, men fortfarande beviljas dispenser, framförallt inom primärvården. Kritiker har pekat på att det blir bristande kontinuitet med hyrläkare, för sköterskor och framförallt patienter, men det har varit få klagomål på just det.

– Det vi ser ifrån styrelsens sida är ju anmälningar till patientnämnden och där kan vi inte se några klagomål på bristande kontinuitet, anmälningarna dit handlar om brister i bemötande och att man inte kommer fram per telefon, säger Gustav Wachtmeister.

Det är svårt för landstinget att få tag i distriktsläkare och man försöker därför rekrytera läkare i bland annat Tyskland och Polen. Alternativet till att anställda hyrläkare är att inte har några alls och stänga mottagningar, men det är förstås orimligt, menar Gustav Wachtmeister.

– Vi skulle inte klara det utan hyrläkare.

Inställningen från landstinget är att det är bättre att ha landstingsanställda läkare än hyrläkare som kommer och går under olika perioder. Wachtmeister tycker att hyrläkare behövs även framöver exempelvis vid sjukskrivningar eller tjänstledigheter, men kostnaderna på tio miljoner i år behöver minska ännu mer för att de inte ska användas som en permanent lösning.

– Vi ska naturligtvis krympa hyrläkaranställningarna ytterligare. Det är målsättningen.

Pegah Seif
pegah.seif@sr.se

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se