Friskvårdssatsning i Nyköping

Nyköpings kommun planerar att satsa fyra miljoner kronor på friskvård för sina anställda. Bland annat får anställda en friskvårdsförmån på 1000 kronor per anställd och år för personliga träningskort.

Dessutom kommer kommunen att betala patientavgifter inom vården för alla tillsvidareanställda. Detta förutsatt att politikerna i kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänstemännens förslag.