Friskolor i Nyköping gynnas

Friskolor i Nyköping som drivs i vinstintresse får positiv särbehandling när det gäller lokaler. Det visar en färsk revisionsrapport. Men barn- och ungdomsnämndens ordförande, Cajsa Widqvist, håller inte med och föreslår inga åtgärder men anledning av kritiken.

Enligt rapporten så finns det idag inga klara regler för hur stora lokalytor eller vilka kostnader för lokaler som kommunen ska ersätta friskolor med. Det kan enligt rapporten leda till godtycke.

Revisorerna föreslår därför att reglerna för ersättning ses över så att samma regler gäller för kommunala som privata skolor.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande i Nyköping, Cajsa Widqvist, håller inte med om att bolagsägda skolor gynnas, och föreslår därför att nämnden inte vidtar några åtgärder, trots revisionens kritik.