Fortfarande svårt för byggnadsarbetare

Sörmland har fortfarande den högsta arbetslösheten bland byggnadsarbetare i södra Sverige. Det framgår av Byggnadsarbetarförbundets statistik för november.

Då var 9,5 procent av byggnadsarbetarna i Sörmland arbetslösa mot 6,5 i landet som helhet. Högst arbetslöshet har byggnadsarbetarna i Gävleborg där drygt 12 procent var utan jobb i november.