Fortverket rustar byggminnen

Statliga Fortifikationsverket i Eskilstuna satsar nu 15 miljoner kronor på att rusta upp byggnader som är statliga byggnadsminnen. Satsningen kan göras efter några års goda resultat. De 15 miljoner kronor som nu avsätts täcker inte alla behov - de byggnader som i första hand prioriteras är sådana som Försvarsmakten hyr, men som den inte bedriver verksamhet i.

Under mars månad kommer beslut fattas om vilka byggnader som kan rustas till följd av insatsen. Klart är redan att följande byggnader kommer att rustas exteriört: Granhammar herrgård i Kungsängen, Väderkvarnen, Revingehed, Underofficersbyggnader vid Ränneslätt, Eksjö, Bildhuggarverkstaden Karlskrona och Vattentornet på Berga. Men det blir alltså fler.