Begär pengar inför folkomröstningen

Föreningen Torshälla stads vänner vill att Eskilstuna kommun ska bistå föreningen med hjälp för att den ska kunna driva en opinion för Torshällas frigörelse från Eskilstuna kommun. Anledningen är att inget politiskt parti i Eskilstuna tänker engagera sig i ja-sidan inför folkomröstningen om Torhällas frigörelse från Eskilstuna kommun - i samband med valet i höst. Därför tänker föreningen själva företräda ja-sidan.

För det vill föreningen att kommunen ska bistå med ett kraftigt ekonomiskt stöd, en kompetent valarbetare under sex månader och en lokal med telefon och dator.