Pengar över trots brist på boenden

Vuxennämnden i Eskilstuna hade förra året ett överskott på drygt fyra miljoner. Det visar bokslutet. Förklaringen till överskottet är att pengar, som budgeterats, inte har kunnat användas till särskilda boenden för handikappade, sägs det i bokslutet

Eskilstuna kommun, och även andra kommuner i Sverige,  har tidigare fått kritik för att de beslutar om att en handikappad ska få ett särskilt boende, men att besluten inte verkställs.